• مرکز آموزش بازرگانی از سال ۱۳۷۴ به عنوان بازوی آموزشی وزارت بازرگانی سابق و ذیل موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی شروع به فعالیت نموده و هم اکنون توانسته است با توسعه کیفی و کمی فعالیتهای خود نقشی سازنده در جهت افزایش بهره وری منابع انسانی بخش صنعت، معدن، و تجارت کشور ایفا نماید.

  • این مرکز بعنوان یکی از مهمترین مراکز آموزشهای تخصصی کسب و کار نقشی فعال در جهت راهبری، مدیریت و اجرای آموزش‌های مورد نیاز در حوزه کسب و کار را در سطح کشور عهده دار می باشد.

  • مرکز آموزش بازرگانی با شعار آموزش اثربخش کلید تحول در بخش کسب و کار کشور، تلاشی منسجم و هدفدار را در جهت ارتقای دانش، بینش و مهارت های حرفه‌ای شاغلان حوزه کسب و کار کشور در پیش گرفته و با استفاده از روشهای کاربردی در طراحی و اجرای دوره‌های آموزشی می‌کوشد نقشی موثر در بهبود مستمر فعالیت‌های تجاری و بازرگانی و نوسازی نظام بازرگانی کشور ایفاء نماید.


دوره‌های آفلاین

مرکز آموزش بازرگانی خراسان شمالی ، آموزش تخصصی کسب و کار

مرکز آموزش بازرگانی ، زیرمجموعه موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی می‌باشد که با بیش از 22 سال سابقه، همواره در عرصه آموزش حوزه های تخصصی کسب وکار پیشگام بوده گام های مهم و تعیین کننده‌ای در حوزه بازرگانی برداشته است. در این راستا بهره‌گیری از ابزارها و روش های نوین ، با هدف توسعه دامنه و ارتقا کیفیت آموزش در سطوح عالی آن، برای مسئولین این مرکز از اهمین ویژه‌ای برخوردار بوده و می‌باشد. این مرکز در سال جاری با تصویب هیئت امنا نسبت به ایجاد حوزه‌ای مستقل برای فعالیت در زمینه آموزش مجازی اقدام نمود.

مرکز آموزش بازرگانی
مقالات ما