درباره ما بیشتر بدانید!

مرکز آموزش بازرگانی (کشور) ، زیرمجموعه موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی (وزارت صنعت ، معدن و تجارت ) می‌باشد که از سال 1374 همواره در عرصه مشاوره و آموزش حوزه های تخصصی کسب وکار پیشگام بوده گام های مهم و تعیین کننده‌ای در حوزه بازرگانی برداشته است. در این راستا بهره‌گیری از ابزارها و روش های نوین ، با هدف توسعه دامنه و ارتقا کیفیت آموزش در سطوح عالی آن، برای مسئولین این مرکز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بوده و می‌باشد. این مرکز با ارائه آموزش‌های حضوری ، مجازی (آنلاین و آفلاین) دوره آموزشی و همچنین مشاوره ارائه می‌نماید.

اهداف مرکز

  • تحول در شیوه‌های آموزش و دوره‌های ‌کاربردی و ارائه دوره‌های الکترونیکی
  • استفاده گسترده از آموزش در فضای مجازی با توجه به نیازهای جامعه، فضای تجارت و سازمان‌ها به آ»وزش منعطف و در دسترس
  • افزایش و گسترش کمی و کیفی دسترسی به آموزش
  • تحقق شعار آموزشی ، آموزش در هر مکان و هر زمان
  • ارائه خدمات آموزشی به دانش‌پذیران خارج از کشور